Aktier eller strukturerade produkter?

För ett år sedan köpte jag en strukturerad produkt efter rekommendation från min lokala sparbank. Garantum AC 1968. Det är 4 underliggande svenska bolag, och om de har marknadsvärde som anskaffningsvärdet eller högre på inlösendagen 1 år senare betalas insättningen plus 6% ut. Samtidigt startade jag upp en ny depå kallad Garantumdepå, för att se om… Läs mer Aktier eller strukturerade produkter?